سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدزهی ترشاب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران
دکتر مهرناز گلی – استادیار دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران

چکیده:

تفسیر «الجواهر الحسان فی تفسی القرآن» یکی از تفاسی جامع و مفید قرن هشتم است این تفسیر در واقع مختصر تفسیر« المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز» نوشته ی این عطیه ی اندلسی است، مولف سعی کرده مسائل مهم تفسیری را از تفسیر «المحرر الوجیز» جمع آوری کند، و مطالب مفید دیگری از دیگر منابع معتبر به آن بیفزاید ، از قریب به یکصد منبع استفاده نموده است ، نوشتار حاضر در مرحله ی نخست منابع و ماخذ تفسیر مذکور را معرفی کرده است و در مرحله ی بعد روش و برخی مبانی ثعالبی را در این تفسیر مورد تتبع و بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که این تفسیر، مختصر ، مفید و جامعی از خلاصه ی مطالب مفید دیگر تفاسیر است، از اضافات مخل ، طولانی و پراکنده گویی ملال اور بدور است . و بر اساس تلفیق سه روش قرآن به قرآن ، بهرهمندی از روایات و آثار، استمداد از عقل و اجتهاد با استفاده از علم لغت، نحو و استشهاد به اشعار عرب تنظیم شده است و مولف در این تفسیر به بیان مسائل اصول دین، اصول فقه، توضیح و تشریح آیات احکام با ذکر اختلافاتفقهی، ذکر اسبا نزول ، مکی و مدین بودن سور و آیات، یادآروی قرآت و راده در ایه و ترجیه وجه برتر ، بررسی روایات اسرائیلی و اظهار نظر در رابطه به آنها پرداخته است .