سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا گلپایگان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمودی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمجتبی حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله الگوریتمی برای تشخیص حالت دست انسان، با هدف تسریع و افزایش دقت تشخیص، ارائه می کند. در این الگوریتم ابتدا مراحل مربوط به پیش پردازش تصاویر، که منجر به استخراج پیکسل هایی از مرز دست می شود، اعمال شده و سپس فاصله ی این پیکسل ها تا مرکز تصویر، با استفاده از فاصله ی اقلیدسی، محاسبه می شود. در انتها، تطبیق هیستوگرام فواصل با معیار نزدیکترین همسایگی به عنوان طبقه بندی کننده صورت می گیرد. نتایج آزمایش ها بر روی پایگاه داده هایی متشکل از 8 حالت مختلف دست، بر اساس سرعت و دقت بررسی، شده است.