سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم مهربان – دانشگاه امام حسین (ع)، گروه شیمی
ابوالقاسم مقیمی – دانشگاه امام حسین (ع)، گروه شیمی
حسین فخراییان – دانشگاه امام حسین (ع)، گروه شیمی

چکیده:

تاکنون روش های مختلفی در منابع شیمی برای تهیه نانو ساختارهای روی اکسید توسعه داده شده اند. این روشها شامل سل – ژل ،هیدروترمال ، اولتراسونیک ، آئروسل ، واکنش حالت جامد ، پیرولیز پاششی، رسوب دهی بخار شیمیایی و … می شود.
نانو بلورهای روی اکسید از روی سولفات هفت ابه و پتاسیم هیدروکسید بعنوان پیش ماده در حضور تری اتانول آمین تهیه شد. محصول های تهیه شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس آنالیز شدند. نتایج آزمایشگاهی اندازه ذرات نانو بلورهای بدست آمده پس از کلسنه شدن در دمای 900 درجه سانتی گراد را حداقل 35 نانومتر نشان داد