سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ام البنین یزدانبخش – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
سعید حسین نیا – گروه برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله سنکرون سازی سیستم های آشوب یکپارچه نامعین مورد بررسی قرار گرفته و فرض شده اغتشاشات خارجی نیز برروی سیستم ها اثر می گذارد کنترل کننده مود لغزشی با به کارگیری سطح سوئیچینگ متناسب – انتگرالی (PI) طراحی گردیده به نحوی که ضمن تضمین سنکرون سازی پایدار بین سیستم های محرک و پاسخ، اثر اغتشاشات خارجی را نیز با به کارگیری روش نرم H∞ کاهش می دهد. پارامترهای مربوطه به سوئیچینگ (PI) و کنترل کنده مود لغزشی، با بهکارگیری روش نامساوی ماتریسی خطی (LMI) محاسبه شده و در پایان به شبیه سازی روش بیان شده پرداخته و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.