سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالقادر اسماعیل نژاد – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

تعداد و اهمیت وسایل غیر خطی که به سیستم قدرت وصل هستند و منابع هارمونیک می باشند در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است . عملکرد قطعات غیرخطی . تحت شرایط نامتعادل، مشکلات هارمونیکی را برای سیستم های قدرت بوجود آورده است . تکنیک حل پخش بارهارمونیکی چند فاز، برای تحلیل چنین مسائلی در این مقاله تشریح شده است . پخش بار هارمونیکی از روش تکرار بین مدار معادل نورتن المانهای غیرخطی و روشهای حل شبکه های خطی در فرکانسهای هارمونیکی استفاده می کند . برای روشن شدن این روش، به بررسی هارمونیک های تولید شده به وسیله جبران کننده های استاتیکی با راکتورهای کنترل شده با تایریستورها ( تحت شرایط نامتعادل ) پرداخته میشود . از سوی دیگر هارمونیکهای تولید شده در جبران کننده ها به زوایای نامشخص آتش تایریستور و شرایط پخش بار شبکه بستگی دارند . در پخش بار هارمونیکی چند فاز ) ) MHLF ارائه شده در این مقاله، این موضوع بررسی شده است . همچنین از یک روش جدید برای تنظیم زاویه هدایت تایریستورها استفاده شده است . این روش ساده بوده و به آسانی می توان آن را برای تحلیل سایر عناصر غیرخطی با مشخصه های کنترلی بکار گرفت . مطالعات زیادی برای اثبات عملکرد و کاربرد این روش انجام شده است .