سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فتحی نجف آبادی – معاون گروه معماری موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
مینا پاکدامن تیرانی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اصفهان
سینا جلیل پوراقدم – مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحدد نف آااد

چکیده:

مقاله حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی به بازشناسی ویژگی های اقلیمی مناطق معتدل و مرطوب ایران می پردازد و بر اساس این ویژگی ها به ارائه راهکارهای عملی جهت استفاده و کنترل انرژی های تجدید پذیر باد و خورشید جهت دستیابی به شرایط آسایش انسانی در این مناطق می پردازد.برای درک بهتر راهکارها تلاش شده است تا از تصاویر گرافیکی ارایه ارائه مطالب استفاده شود.در هر بخش متناسب با موضوع ،مثالهایی از نحوه استفاده از انرژی های پاک در معماری سنتی و مدرن این مناطق ارائه شده است که به فهم بهتر موضوع کمک می نماید.داده های تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی نگارندگان اه دست آمده اند و مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته اند و نتایج تحقیق در قالب یک جدول راهنمای عملی در پایان مقاله ارائه شده است