سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان ابوالقاسمی – پژوهشگر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران
محمد آزادنیا – عضو هیات علمی رسمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران

چکیده:

این مقاله با هدف ارائه روش های ارزیابی مترجم های ماشینی تدوین گردیده است. بدین منظور ابتدا رویکردهای اصلی توسعهسیستم های ترجمه ماشینی تشریح می گردد. در بخشهای بعدی روش هایی جهت ارزیابی این سیستم ها ارائه می گردد. این ارزیابی-ها در سه سطح ارزیابی کیفیت ترجمه، میزان سرویس دهی و سطح محبوبیت انجام می گیرد و برای هریک از این سه بخش ابزاریمجزاء طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین برای هریک از این روش ها، معیارها و شاخص هایی استخراج شده است که با تحلیلنتایج بدست آمده از هر بخش می توان ارزیابی کاملی از سیستم های ترجمه نمود.