سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین مهدیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المل
ابوالفضل خلیل پور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران

چکیده:

ساماندهی فضای سبز اطراف مناطق مسکونی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری تلقی می گردد. از طرفی،این نوع اقدامات نیاز به حجم آب قابل توجهی دارد که در بسیاری از مناطق قابل دسترس نمی باش د. لذا استفاده از روش هایی که امکان استفاده مطلوب از آب را مهیا سازد، حیاتی و ضروری به نظر می رس د. در این خصوص، روشهای زیادی می تواند مطرح باشد که از مهمترین آنها استفاده از مواد جاذب رطوبت طبیعی و مصنوعی است. در این بررسی، ابتدا، کاربرد مواد جاذب رطوبت مورد بررسی قرار گرفته، سپس تاثیر مواد جاذب رطوبت مصنوعی که کاربرد آنها در سطح کشور عملیتر هست، بر خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک و رشد و نمو گیاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گفته است. ضمنا در خصوص نحوه استفاده از مواد جاذب رطوبت مصنوعی و معیارهای انتخاب آنها مطالبی ارائه شده است.