سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صبری – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدشهرام معین – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی برومندنیا – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این تحقیق روشی ساده و انعطاف پذیر بر مبنای تکنیک مدلهای توزیع شده نقطهایی برای بیان تغییرات شکل و ظاهر ریه و قلب در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه ارایه شده است. در این راستا، محدوده مرزی این اعضا در تصاویر توسط مجموعهایی از نقاطراهنما مشخص شده و پراکندگی تغییرات از تفاوت نحوهی توزیع این نقاط راهنما بین میانگین اشکال و شکل هر عضو در هر تصویرتعیین شده است. روش پیشنهاد شده بهینه و دارای پیچیدگی محاسباتی خطی است. در بسیاری از الگوریتمهای اتوماتیک قطعهبندی این روش میتواند جهت تعیین تخمیین اولیه برای شروع جستجو و تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرد. کاهش قابل ملاحظه درحجم محاسبات و زمان اجرای الگوریتم قطعهبندی از مزایای استفاده از این روش میباشد