سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اطهری بیرق – آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اکبر غفارپوررهبر –

چکیده:

دراین مقاله یکروش جدید براساس رفتار و سلایق کاربران درنحوه انتخاب کانال های تلویزیون اینترنتی iptv به نام روش هوشمند تعویض سریع کانال IFCS برای کاهش زمان تعویض کانال درشبکه های IPTV درشبکه های موبایل ارایه شده است دراین روش دو نوع جدول به منظورنگهداری سلایق کاربران درانتخاب کانال ها درMS درنظر گرفته شده است اول یک جدول لیست زمان برنامه های محبوب عمومی PFPTS که ح اوی اطلاعات مربوط به زمان پخش برنام های محبوب عمومیمانند زمان پخش یک مسابقه فوتبال مهم و شناسه کانال مربوطه بوده است و دوم به ازای هر کاربر یک جدول لیست زمان برنامه های محبوب FPTL حاوی اطلاعات مربوط به زمان پخش برنامه های محبوب کاربر و شناسه کانال مربوطه براساس اطلاعات این جداول MS چندلحظه قبل از شروع آن برنامه ها تصاویر آن کانالها را از سرورIPTV درحالت کیفیت پایین درخواست نموده و به سمت BS کاربر ارسال می نماید بدین ترتیب کاربر بلافاصله پس از ارسال درخواست خود برای کانال تصاویر مربوطب ه کانال دلخواه خود را دریافت خواهد نمود.