سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جاوید خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علی اکبر قره ویسی – دانشگاه شهید باهنر کرمانقطب سیستم های فازی ایران-کرمان
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف
محسن جبار – دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای حل مساله در مدار قرار دادن ژنراتورها مبتنی بر روش بهینه سازی اجتماع پرندگان پیشنهاد شده است. این روش محدوده جستجو را با در نظر گرفتن شرایط بار سیس تم و پیشینه تولید آن مشخص می نماید و آنگاه با اعمال الگوریتمPSO هزینه ترکیبات مختلف ژنراتورها را حداقل می نماید . بهترین پاسخ از بین حالات فوق جواب مساله خواهد بود . در این مقاله تغییراتی در تابع هدف نسبت به سایر مقالات موجود اعمال شده که سرعت همگرایی PSO به نقطه بهینه را افزایش می دهد . روش پیشنهادی بر روی سیستم 10 ژنراتوریIEEEآزمایش شده است و نتایج بهتری را نسبت به سایر روشهای ارائه شده نشان می دهد.