سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آقایی – کارشناس مهندسی صنایع پژوهشگاه نیرو، دفتر کنترل کیفیت و بهر هوریجمهو
محمدعلی کسایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع پژوهشگاه نیرو، دفتر کنترل کیفیت و بهر هوریج

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمان ها فعالیت های خود را در چارچوب پروژه انجام م یدهند و از مزایای فرآیند های علمی و آزموده ی مدیریت پروژه بهره می برند. بدین ترتیب، پروژه ها گستره ی وسیعی از فعالیت های سازمان ها را دربرمی گیرند . دراین میان، کمبود ترازویی که با آن بتوان وزن این اقلام گوناگون را در مقایسه با یکدیگر و در مقایسه با هدف ها و اولویت های سازمانی سنجید و ارزش هریک را به واحدی مشترک بیان کرد کاملاً احساس می شود. کمبود چنین عاملی را می توان سرآغازی دانست بر مشکلات پرشمار سازمانی، که برخی از آن ها عبارتند از : ارزیابی عملکرد افرادی که در پروژه های متفاوت موفق بود هاند؛ سهم یک پروژه در کامیابی ها یا شکست های سازمان . وزن دهی به پروژه ها روشی پیشنهاد می کند که می تواند اهمیت یک پروژه را از دیدگاه هدف ها، نیازمندی های کوتاه مدت و بلندمدت یک سازمان اندازه گیری کند . با دانستن اولویت های سازمانی و بیان آن ها در چارچوب اعداد و ارقام، می توان وزن پروژه را در سازمان سنجید و میزان متناسبی از سرمایه گذاری و پشتیبانی – و هم تراز با آن، پاداش و ارتقا – را بدان اختصاص داد . هرچند برای پروژه های تحقیقاتی پیاده شده است « وزن دهی پروژه ها » ولی با توجه به اینکه در طراحی این روش، نیازمندی های سازمان از دید مدیریت ارشد آن در نظر گرفته شده است، می توان ایده های آن را به سازمان های پروژه محور و دیگر انواع پروژ هها نیز تعمیم داد.