سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت حاتمی – گروه مهندسی قدرت-موسسه آموزش عالی سراج
علی دقیق – شرکت مهندسی موج گستر آفاق نیرو(مگانیر)

چکیده:

برآورد بار این مقاله بهبود عملکرد موتور القائی توان متوسط و بالا را در زمان راه اندازی نرم موتور با استفاده از روش حذف ارتعاشات گشتاور و ثابت نگه داشتن جریان خط در مقدار از قبل تنظیم شده، مورد بررسی قرار می دهد . ارتعاشات گشتاور راه اندازی به کمک آتش کردن تریستورهای اتصال پشت به پشت در لحظات مناسب برای سیکل اول سیگنال ولتاژ تغذیه محدود می شوند . جریان خط در زمان راه اندازی نیز می تواند توسط یک استراتژی ساده شامل بخش های تابع ثابت و کسینوسی زاویه آتش در هر مقدار تنظیم شده ای ثابت نگه داشته شود. برای بررسی رفتار حالت اگذاری سیستم از مدل ترکیبیABC/dq ستفاده شده است که در آن حالت های مختلف عملکرد ماشین اعم از سه فازه، دوفازه و حالت قطع ماشین مورد بررسی قرار گرفته است..