سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا امری کاظمی – کارشناس مسئول میراث زمین شناختی

چکیده:

بررسیهای مربوط به میراث زمین شناختی ایران ازسال 79 درسازمان اغاز گردید این بررسی ها که به نام ژئوتوریسم درسازمان مطرح شده بود حرکتی نوین درایران بود که هدف آن شناسایی و معرفی پدیده های کم نظیر با بی نظیر زمین شناختی درسطح کشور بود درکنار این بررس یها و سازمان تلاش می کرد با استفاده از انتشارات سخترانی ها فیلمهای مستند مجموعه تصاویر و استفاده ازفضای سایبری اهمیت و ارزش این گونه پدیده ها را به کارشناسان مسئولان و مردم عادی گوشزد نموده و به این وسیله نه تنها از تخریب و آسیب به آنها جلوگیری نماید بلکه درجهت فاظت بهره برداری صحیح و همچنین ثبت آنها درفهرست های ملی و جهانی آموزش و همکاریهای لازم را به علاقمندان ارایه نماید همکاری درثبت ژئوپارک قشم درفهرست شبکه جهانی مشارکت درانتشار نخستین کتاب ژئوتوریسم جهانی انتشار نخستین اطلس میراث زمین شناختی کشوری درجهان گسترش فرهنگ میراث زمین شناختی درمیان کارشناسان دانشجویان و عامه مردم حضور فعال و موثر درتمامی کنفرانسهای مربوطه درسراسر جهان برگزاری نخستین کنفرانس زمین گردشگری درکشور تلفیق هنر زیبایی شناسی و زمین شناسی و همکاری درپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دراین زمینه بخشی ازفعالیت های سازمان درزمینه گسترش مفهوممیراث زمین شناختی در10 سال گذشته است.