مقاله رويکردي به ساماندهي کانون هاي حاشيه نشين شهري (نمونه موردي: شهرک بهار، شهر شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه 119 تا 130 منتشر شده است.
نام: رويکردي به ساماندهي کانون هاي حاشيه نشين شهري (نمونه موردي: شهرک بهار، شهر شيراز)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونت غير رسمي
مقاله ساماندهي
مقاله کلانشهرها
مقاله مشارکت
مقاله قشر اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتياقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش جمعيت و مهاجرت به شهرها به خصوص در کشور هاي در حال توسعه هجوم به سوي کلان شهرها شروع مي شود. در اين کلان شهرها به خاطر عدم رشد و توسعه هماهنگ و موازي با رشد جمعيت نوع خاصي از سکونت صورت گرفته است. اين نوع سکونت بدون پيروي از الگوي خاصي به دست ساکنان، که عمدتا گروه هاي کم درآمد هستند، شکل گرفته است. به نظر مي رسد اين نوع سکونت که سکونت غير رسمي ناميده مي شود، با سطح اقتصادي و شرايط سياسي، اجتماعي حاکم بر کشورها رابطه مستقيم دارد. اين سکونتگاهها، مأمن مردمي هستند که عمدتا در اقتصاد و خدمات شهري فعال مي باشند، بي آنکه بهره اي از آن ببرند و پيچيدگي بافت هاي دروني و ساکن شدن اقشار اجتماعي خاص باعث گرديده تا اينگونه محلات به نوعي با تقابل و تضاد با محلات همجوار خود باشند. گرچه تحقيرهاي اجتماعي، فقر و مسائل کالبدي (پيچيدگي و عدم نفوذپذيري و دسترسي به درون بافت) باعث جرم خيزي در برخي از اين نقاط شده که غالبا اين گونه جرائم ريشه در مسايل اقتصادي و فرهنگي دارد. مسائلي از اين دست که سبب مي شود اين کانون ها به عنوان نقاط ناهنجار شهر شناخته شوند خود به خود مي تواند منجر به معضلات متعدد ديگري شود، که بهاي بيشتري را بر جامعه تحميل مي نمايد. بنابراين ساماندهي اين گونه مکانها نه لازم که ضروري است. در اين نوشتار تلاش مي گردد به سوالاتي از قبيل اينکه:
1- ويژگي هاي عمده کالبدي اينگونه سکونتگاهها چيست و چه رابطه اي با درآمد ساکنان دارد؛ و
2– کدام گروه هاي اجتماعي در اينگونه سکونتگاهها ساکن هستند و آيا تشابه اقتصادي اجتماعي مي تواند محرک حرکت گروهي و مشارکت آنها براي تحول باشد، پاسخي داده شود.