سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضوانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران ایران
امید یحیی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش و اطلاعات سازمان ها را بر آن داشت تا برای حفظ مزیت رقابتی تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرند بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این مقاله مهمترین عوامل محتوایی و زمینه ای مدیریت دانش و شاخصهای ارزیابی آنها را شناسایی و دسته بندی می کند روش تحقیق دراین مقاله روش ترکیبی است که با مرور علمی بر دیدگاههای صاحبنظران و ترکیب نظرات آنها به دسته بندی عوامل موثر می پردازد عوامل محتوایی شناسایی شده شامل جستجو، کسب، ایجاد ، پالایش، انتخاب ، درونی سازی، بیرونی سازی، ذخیره، بازیابی، توزیع، به کارگیری ، تبدیل متصور سازی ، انتقال، انتشار، سنجش، نگهداری، منیت، و کنترل کیفیت دانش است که دراین مقاله به صورت برنامه ریزی اجرا و کنترل دانش جمع بندی گردید.