سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود صمدی لرگانی – دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میثم کاویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حمزه منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

افزایش روشهای ارزیابی عملکرد شرکت ها امروزه سردرگمی فراوانی برای استفاده کنندگان فراهم اورده است بطوریکه نیاز به انتخاب یک سیستم مدیریتی مطلق کمتر احساس می شود سازمانهایی که هر سه روشهای ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی متوازن BSC ارزش افزوده اقتصادی EVA هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC را بطور یکپارچه اجرا می کنند بهتر قادر به شناسایی سودهای خود می شوند ارزیابی متوازن درسال ۱۹۹۰ با دو نظریه دیگر یعنی ارزش اقتصادی و هزینه یابی برمبنای فعالیت ارائه شده است ارزش افزوده اقتصادی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت برپایه نظارت مدیران محقق می شود که روش هزینه یابی برمبنای فعالیت با ارزش افزوده اقتصادی که بعنوان اندازهگیری عملکرد مالی مبتنی بر ارزش است کامل می شود.در واقع این سه روش هریک می توانند مستقل از یکدیگر عمل کنند اما سازمان ها بیشترین منفعت را در تکمیل سه روش کسب می کنند.این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که در کنار هم به کار برده شوند برای اندازه گیری های عملکرد زنجیره تامین می توانند بسیار مفید و موثر واقع شوند.