سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افروز منزلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران
ولی اله خوش طینت – استادیار رشته الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول عوامل مختلفی می باشد که این عوامل در هر زمان و در هر جامعه و یا هر منطقه ای وحتی در قشر های مختلفی می تواند متفاوت باشد طلاق و فروپاشی خانواده ضن بر هم زدن تعادل روانی – عاطفی افراد خانواده موجب بروز آسیب های اجتماعی مانندفرار فرزندان ، سرقت، قتل، جنایت و … می شود . با توجه به آسیب های اجتماعی پیامد طلاق و آثار بدی که به سلامت روانی – عاطفی افراد خانواده و به خصوص کودکان دارد بایستی تدابیر لازم برای حفظ و انسجام خانواده به کار برد . طلاق ف به هر دلیلی درست یا نادرست، پیامدهایی برای خانواده و جامعه دارد . تاثیر طلاق بر فرزندان بسیار پیچیده و اسفبار است ، به طور که آنها بطور ناخواسته درگیر تضادهایی می شوند که نه توان درک آنها را دارند و نه تاب تحمل و کنار آمدن با آن را دارندتوجه به طلاق به این دلیلی نیست که طلاق فی نفسه یک آسیب اجتماعیاست بلکه به دلیل پیامدهای بعد از آن می باشد گر چه همیشه این پیامدها منفی نیست که طلاق فی نفسه یک آسیب اجتماعی است بلکه به دلیل پیامدهای بعد از آن می باشد گر چه همیشه این پیامدها منفی نیست اما می تواند پیامدهای منفی برای افراد مطلقه فرزندان طلاق خانواده ها و جامعه باشد .