سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان صنعتگران – استاد دانشگاه ،کارشناس ارشد فیزیک دریا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا

چکیده:

جریان آب در خلیج فارس منشاء مختلفی دارد از جمله جریانات ناشی از باد، اختلاف چگالی وتغییرات دمای سطحی SST می توان نام برد . در این تحقیق ماهیث و چرخش توده های آب در خلیج فارس ، با بررسی مطالعات تاریخی حاصل از مشاهدات هیدروگرافی و نتایج مدل سازی انجام گرفته شده . لذا داده های دمای سطحی آب از ماهواره NOAA توسط سنجنده AVHRR استخراج شده و پس از پردازش و با استفاده از نرم افزار Excel,Surfer نمودار های تغییرات دما و سری زمانی دما و جریانات رسم شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل ها بیانگر آن است که آبها با چگالی بیشتر در انتهای شمالی خلیج فارس تشکیل می شوند، و بیشتر این آبها از طریق تنگه هرمز وارد دریای عمان میشوند . این جریانات در اواخر بهار به نهایت می رسد، که این زمان بندی به دلیل تغییرات فصلی که حاصل از تغییرات در میزان دمای سطحی در نتیجه اختلاف تراکم آب در قسمت شرق خلیج فارس درسمت تنگه هرمز و آبهای عمق های مختلف خارج از خلیج بوجود می آید ، به علاوه نمودارهای رسم شده گواه بر این است که سرعت جریان از شرق به غرب کمتر از سرعت جریان از غرب به شرق در خلیج فارس می باشد