سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بهنامیان – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم های متمرکز برنامه ریزی، زمانبندی و مکانیسم های کنترل برای پاسخ دهی به نوسانات شدید نیازهای بازار به اندازه کافی منعطف نیستند. شرکت ها برای اینکه بتوانند در شرایط دائماً در حال تغییر دنیای تجارت رقابت کنند، به دنبال تغییر ساختار خود ازحالت متمرکز به حالت توزیع شده هستند. در این مقاله ما سیستم تولیدی را بررسی می کنیم که متشکل از چندین کارخانه است که همگی آنها وابسته به شرکت مرکزی بوده و برای آنکه بتوانند از منافع جهانی سازی تولید استفاده کنند، در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند. در این سیستم فرض شده است که یک زمانبند مرکزی همه سفارشات را دریافت و با توجه به به شرایط هر کارخانه ومقادیر بارگذاری آنها، کارها را بین کارخانه ها تقسیم می کند. همچنین فرض شده است در عین حالی که همه کارخانه ها محیط ماشینهای موازی دارند و ماشینهای هر کارخانه نیز کاملاً یکسانند، سرعت ماشینهای هر کارخانه متفاوت از کارخانه دیگر است. با هدف حداقل کردن زمان تکمیل کل کارها، پس از پیشنهاد نحوه نمایش جواب برای مسئله زمانبندی توزیع شده، یک الگوریتمژنتیک بهبود یافته توسعه داده می شود. در نهایت نیز با ارائه حد پائینی برای مسئله، قابلیت روش پیشنهادی برای مسئله زمانبندی توزیع شده سنجیده خواهد شد