سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن امیری قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
محسن ابراهیمی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مساله زمان بندی در سیستم های چند پردازنده ای به منظور استفاده بهینه از پردازنده هایی که می توانند به صورت مواز ی به کار گرفته شوند دارای اهمیت ویژه ای است در حقیقت الگوریتم های ژنتیکی کارایی واقعی خود را برروی سیستم های کامپیوتری موازی نشان میدهند این مساله از جمله مسائل پیچیده است و به دست آوردن جواب بهینه دارای پیچیدگی زمان بالایی است بنابراین برایحل این مسائل از روشهای ابتکاری استفاده می شود الگوریتم های ژنتیکی از روشهای تصادفی و غیرقطعی جستجو و بهینه سازی هستند که از نظریه تکامل تدریجی و انتخاب طبیعی برای حل مسائل پیچیده و جستجو استفاده می کنند بنابراین روش مناسبی جهت زمان بندی در سیستم های چند پردازنده ای است دراین مقاله ما ازالگوریتم ژنتیک بر مبنای روش انتخاب رنگ پاور برای زمان بندی در سیستم های چند پردازنده ای ارایه می شود.