سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شقایق باقری صمغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدرضا حجازی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی سیفی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حامد همایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله مساله کمینه سازی تعدادوزن دار کارهای دیرکرد دار به همراه مجموع هزینه های ارسال دریک سیستم تولید و توزیع یکپارچه مورد بررسی قرار میگیرد سفارشات توسط یک تولید کننده از یک مشتری دریافت می شود درحالیکه این سفارشات نیازدارند برروی m ماشین موازی همانند پردازش شده و دردسته هایی به منظور کاهش هزینه های ارسال به مشتری تحویل داده شوند هرسفارش زمان پردازش وزن اولویت و یا جریمه و موعد تحویل مخصوص به خود را دارد یک زمان اماده سازی مستقل ازتوالی درزمان شروع پردازش یک زیردسته ازهردسته برروی هرماشین اعمال میشود و کارها درزیردسته های مشابه بطور متوالی بعداز این زمان اماده سازی پردازش می شوند زمان ارسال یک دسته برابر با زمان تکمیل اخرین کار درآن دسته است هزینه ارسال به تعداددسته های ارسالی بستگی خواهد داشت ارسال چندین کاردریک دسته هزینه های ارسال را کاهش خواهد داد اما این امر ممکن است باعث افزایش تعدادکارهای دیرکرددار شود بنابرانی برقراری یکپارچگی میان زمان بندی تولید و توزیع امری ضروری خواهد بود.