سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه انصاری خواه – دانشجوی سال اخر کارشناسی ارشد دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
محمدحسین رامشت – استاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه نقش هویت در معماری هندسه رفتار فردی و اجتماعی برای دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی موضوع انکار نا پذیر ییست و لذا پزوهش های متعددی برای دستیابی به شیوه هایی که بتواند این امر را محقق سازد در دستور کار محققان قرار گرفته است . مبشران وحی از جمله افرادی بوده اند که در ایجاد هویت های فردی و جمعی موفق تر از دیگران عمل نموده اند. اگر چه ابزار هویتسازی مبشران وحی را به غیر از مولفه های زمان و مکان در عوامل دیگری چون مهندسی نرم رفتار نیز می توان شاهر بود ولی این عوامل به عنوان ابزاری تاثیر گذار در هویت سازی، یک سیاست راهبردی در عملکرد آنها محسوب می شود . این مقاله که بر گرفته از یک طرح مشترک تحقیقی در دانشگاه معارف قرآن و عترت و دانشگاه اصفهان است با تکیه به روش شناسی سینماتیک سعی در باز شناسی تکنیک های زمان و مکانی مورد استفاده مبشران وحی نمود و نتایج بر فرته از این تحقیق نشان می ده دکه زمان و مکان به عنوان ابزاری راهبردی در هویتسازی جوامع توسط مبشران وحی بکار گرفته شده است تقدس بخشی از ویژگی های بنیادی هویتسازی در تکنیک های مبشران وحی است .