سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اوسط حضرتی – 1. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، کارشناس سازمان بازرگانی استان آذربای

چکیده:

در مقاله‌ حاضر سعی شده است که با تمرکز بر روی ایده دولت در یک محل ، که شکل گیری آن در بستری از پلتفرم یکپارچه دولت الکترونیکی تحقق می‌یابد [1]، به ذهنیت سازی منسجم از جایگاه و زمینه های به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه (EIS)، در چارچوب دولت الکترونیکی پرداخته شود. این امر موجب می‌شود تا ارزیابی و فهم چیزی که در پرتو دولت الکترونیکی و به تبع این سیستمها انجام می‌پذیرد، صورت شفاف تری به خود گرفته، به عنوان یک عامل کلیدی برای ایجاد تحرک در اقتباس برنامه های دولت الکترونیکی تلقی شود. با توجه به آنکه اقتباس EIS در چارچوب یکپارچه دولت الکترونیکی، در دوره طفولیت خود قرار دارد، بر همین اساس در مقاله حاضر سعی شده است که ذهنیت سازی مذکور بر پایه ‌پالایش موارد مورد مراجعه از ادبیات به کارگیری EIS در عرصه های تجاری، زمینه های اقتباس EIS در بخش عمومی و تجارب به عمل آمده در این خصوص، عملی گردد.