سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید کاشانی – دانشجوی کارشناس یارشد زمین شناسی اقتصادی
مجید قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محدوده اکتشاف گروه درجنوب کرمان و دربخش میانی کمربند ولکانوپلوتونیکی دهج ساردوئیه قرار دارد فعالیت های پلوتونیسم درمحدوده با دیوریت وکوارتزدیوریت شروع با ترکیب لوکوگرانودیوریت دنبال میشود دگرسانهای اصلی درگروه به ترتیب وسعت عبارتنداز دگرسانیهای پروپیلیتیک سیلیسی شدن فیلییک و پتاسیک ازنظر کانی زایی میتوان کانیهای سولفیدی پیریت کالکوپیریت بورنیت و کالکوسیت کانی های اکسیدی مگنتیت هماتیت و کانی های کربناتی مالاکیت و ازوریت را درمنطقه مشاهده کرد که بصورت افشان و رگه ای دیده می شود براساس حفاری های صورتگرفته درسال 1390 و انالیز 1000 نمونه درگمانه ها به مراه محاسبات اماری لازم مشخص شد عیار میانگین مس درمحدوده از 0.04 تا0.11 درصد متغیر بوده و بیشترین بی هنجاری برای عنصر مس مربوط به نفوذی های دیوریتی و زون هیپوژن است.