سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه استرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

زنجیره ارزش بطور ساده عبارت است از فراهم نمودن شرایطی برای ایجاد منافع فزونتر از هزینه و توفیق یک بنگاه اقتصادی د ردرازمدت و این بدان معنی است که مدیران برای همه ی ذینفع های سازمان یعنی مشتریان، سهامداران، فروشندگان، کارکنان و جامعه به مفهوم وسیع آن ارزش ایجاد نمایند در غیر این صورت هریک از ذینفع ها که در یابد از سازمان ارزش حاصل نمی نماید سازمان را رها کرده و موفقیت سازمان را با مخاطره مواجه می سازد. لذا زنجیره ارزش شرکت موجب میشود مدیران نسبت به فرایندهای شرکت بینش پیدا کنند. زنجیره ارزش با عوامل یا اجزای اصلی تولید محصول یا ارائه خدمات نهادها شروع می شود و دربرگیرنده تمامی فرایندهایی است که به منظور جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد. بررسی این دو موضع یعنی زنجیره ارزش و حسابداری مدیریت سبب می شود تا در تعیین استراتژی شرکت و همچنین بهبود و توسعه سیستم های کنترل در سازمان به موفقیت دست یافت. دراین مقاله سعی شده تا بعد از بررسی دو موضوع عنوان شده چگونگی بکارگیری انها نیز مورد توجه قرار گیرد.