سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا زارعی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین شناسی مهندسی
سعیده خالصی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ماهیت خطی بودن سازه های زیرزمینی نظیر تونل ها باعث می شود تا طراح در طول مسیر با شرایط زمین شناسی متنوع و توده سنگ هایی با ویژگی های مختلف روبرو شود . بنابراین پیش بینی رفتار زمین نقش مهمی در موفقیت طراحی دارد . در این مقاله سعی بر آن شده است تا با استفاده از مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به زون های ژئوتکنیکی با رفتار و ویژگی های مشابه تقسیم گردد و بر اساس اطلاعات پایه موجود در هر زون ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ ها و پتانسیل لهیدگی در آن زون برآورد شود .