سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه همتی – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س) تهران،و کارشناس آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ملایر
مهناز قنبری حرم آبادی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی و کارشناس مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان ملایر و مدرس دانشگاه ملایر

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت بندی زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی بود تا بدینوسیله بتوان با شناسایی رابطه موجود بین عوامل مذکور، زمینه را برای رشد، توسعه و ارتقای عملکرد وکارایی کارکنان فراهم نمود. عوامل مدیریت منابع انسانی مؤثر بر ارتقای کارایی دارای اولویت هایمتفاوتی هستند. با مطالعه پژوهش های مختلف در این حیطه، پنج زیرسیستم ارزیابی عملکرد، جذب وکارمندیابی، آموزش و توسعه، جبران خدمات و مشارکت کارکنان به عنوان زیرسیستم های موثر برکارایی کارکنان شناخته شدند. در این مقاله در ابتدا به مفهوم منابع انسانی، زیرسیستم های موثرشناخته شده و راهکارهایی جهت افزایش کارایی کارکنان پرداخته شد.