سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد خسروشاهی – گروه بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا
محمدرضا تحریری –
حسین اسلامی –

چکیده:

در این مقاله سنتز نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت با توزیع یکنواخت به وسیله روش شیمیایی انجام شد.روش هم رسوبی کنترل شده برای جلوگیری از اکسیداسیون نامطلوب Fe+2 مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت کوچکترین اندازه نانوذرات Fe3O4 یعنی ۷ نانومتر در کمترین میزان غلظت NaOH یعنی ۰/۹M به دست آمد. پودر به دست آمده از روش فوق توسط PVA پوشش داده شد و در آخر خواص مغناطیسی پودرها توسط آنالیز VSM بر روی نمونه ها انجام گرفت.