سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله فرقدان – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

به دلیل عدم وجود فاز پارامغناطیسی و عدم استقلال یون ها در محاسبه ممان موثر عنصر گادلینیم در ترکیب بین فلزی با پلاتین در حوزه دمایی پارامغناطیس امکان پـذیر نمی باشد . با استفاده از روشهای تقریبی GGA و LSDA+U برای محاسبه انرژی تبادلی – همبستگی به بررسی ساختار الکترونی این ترکیبات پرداخته ایم میزان انرژی کمترمیباشـد طبـق محاسـبات U=7.5 ev خالص در حدود Gd در نظر گرفته ایم که از میزان انرژی کولنی -6 evحدود Gd3Pt در ترکیب Gd رابرای 4F کولنی تراز نیزنقش مهمی در خواص مغناطیسی ایفا میکند و همین امر سبب افزایش دمای کوری در این ترکیبات می گردد .. با استفاده از Pt اتم 5d تراز Gd اتم 5d علاوه برتراز ساختار الکترونی و دمای کوری ترکیب Gd3Pd دمای کوری تقریبی Gd3Pt ناشی از هیبریداسیون تراز 5d اتم Pt با 4f اتم Gd تخمین زده شده است .