سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم آزموده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان،ایران
احمد تقدیسی – استادیار، دانشکده جغرافیا برنامه ریزی،دانشگاه اصفهان ایران

چکیده:

بدون شک تمام انسان ها رفتارهایی ار از خود بروز می دهند که نشأت گرفته از درون آن هاست و می تواند گفت قسمتی از این رفتارها داری هسته ای درونی از اعتقاد به (دین) است . امروزه تنوع ادیان چنان گسترده و فراگیر است که به گروه های مختلفی تقسیم شده اند . یک دسته از این ادیان، ادیان الهی هستند مثل دین اسلام، یهودیت ، مسیحیت و زرتشت ، در این مقاله خصوصیات مشترک و متفاوت کلی ادیان الهی بررسی شده و سپس و ساختار دین اسلام پرداخته می شود . بدین صورت که از پیامبر، قرآن و پاره ای از آداب و آیین اسلام بحث ها و نقد هایی به میان می آید . به هر حال باید در نظر داشت تمام مسیرها در ادیان الهی به دین اسلام ختم می شود و تفاوت تنها در نوع مسیر است.