سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر قادی – کارشناسی دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
علی کشاورز – کارشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

نانو کریستالهای اکسیدی با خلوص بالا قابلیت های ویژه ای را در سرامیک های مدرن و الکترو سرامیکها بوجود آورده است. روشی که چنین اکسیدهایی را به سهولت تولید نماید حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق اکسیدهای MgO و Al2O3 و اسپینل MgAl2O4 به روش سنتر احتراقی تولید گردید. از نیترات آلومینیوم و نیترات منیزیم بعنوان منابع تامین کاتیون فلزی و اسید سیتریک و اوره بعنوان سوخت استفاده شد. مواد اولیه بر حسب نوع اکسید و واکنشهای محتمل با نسبت های مناسب با هم مخلوط شدند. بر روی نمونه ها آزمایش TG/DTA انجام شد. پس از انجام سنتز احتراقی نمونه ها مورد آزمون XRD قرار گرفتند . نتایج نشان داد که به کمک اسید سیتریک می توان هر سه نوع اکسید را تولید نمود ولی سوخت اوره برای تولید Al2O3 و اسپینل MgAl2O4 مناسب است. با توجه به نمودارهای TG/DTA ، آزاد شدن حرارت برای ترکیبات حاوی اوره در یک محدوده دمائی کوچک سبب بالا رفتن سریع دمای واکنش شده و با توجه به نقطه ذوب و تبخیر پایین منیزیم احتمال خروج منیزیم از سیستم وجود دارد در حالیکه برای اسید سیتریک چنین رفتاری مشاهده نمی شود. آنالیز نتایج XRD بر اساس رابطه شرر نشان داد که پودرهای تولید شده نانو کریستال می باشند.