سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرنوش هور – پژوهشگاه نیرو- گروه پژوهشی مواد غیرفلزیایران
مریم شجاعی بهاء آباد – پژوهشگاه نیرو- گروه پژوهشی مواد غیرفلزیایران

چکیده:

به عنوان سرامیک های پیزوالکتریک از خانوادهPZT پرمصرف ترین سرامیک های پیزوالکتریک با ساختار کریستالی پروسکایت، موادی مناسب برای بسیاری از کاربردهای الکتریکی بویژه سنسورها هستند . برای به کارگیریپیزوسرامی کها در هر زمینه نیاز به ترکیبی از خواص اتلاف ،(ε) الکتریکی شامل : ثابت دی الکتریک نسبی ضریب ، فاکتور کیفیت دی الکتریک ،(tanδ) دی الکتریکQm (d و ضریب بار پیزوالکتریک ( 33 D تزویج الکترومکانیکی(k) است. کاربرد وسیع سرامیک های تیتانات زیرکونات سرب بدلیل تغییر در خواص الکتریکی و الکترومکانیکی این ترکیبات با تغییر در ترکیب آنها است . در بکارگیری در سنسور های پیزواپتیک سرامیک های پیزوالکتریکPZT بعنوان یکی از سنسورهای مهم کاربردی در صنعت برق ، ماده پیزوالکتریک باید فاکتور کیفی ت دیالکتریک، ثابت دی الکتریک، ضریب بار پیزوالکتریک، فاکتور تزویج الکترومکانیکی و دما ی کوری بالا و در عین حال اتلاف دی الکتریک پایین داشته باشد. ،شامل سنتز پودر روش مرسوم تولید سرامیک های PZTشکل دهی پلاستیک و تبدیل پودر PZT به یک بدنه متراکم، عملیات حرارتی، سینترینگ قطعات در دما و زمان مناسب و در نهایت عملیات پرداخت نهایی بر روی قطعات سینتر شده است. در مقاله حاضر ضمن معرفی ترکیبات مورد نظر برای ساخت بکار رفته در سنسورهای اند ازه گیری ولتاژ پیزوسرامیکPZT به روش اپتیکی، به مراحل ساخت این قطعات اشاره شده و نتایج حاصل از آنالیزهای موادی و انداز هگیری خواص پیزوالکتریکی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.