سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمال زمانی – دانشیار مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
محمد حسین سیادتی – استادیار علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه الدین نصیر طوسی، دان
محمد دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواج
میثم غیاثوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواج

چکیده:

در این تحقیق فومهای فلزی کامپوزیتی با ساختار منظم به روش ریختهگری آلومینیوم درون قالب و بین کرههای توخالی سرامیکی چیده و منظمشده روی شبکههای فولادی ساخته میشود. دو نوع آرایش منظم با چگالی نسبتا یکسان و یک آرایش نامنظم ساخته شده و خواص مکانیکی آنها در تست فشار مقایسه شده است. نمودارهای تنش-کرنش بدست آمده رفتارهای متفاوتی داشته و مقایسه آنها نشان میدهد که نسبت استحکام به چگالی و انرژی جذب شده بر واحد حجم در نمونهها با آرایش منظم بسیار بیشتر از نمونه نامنظم بوده و در نمونههای منظم با دو آرایش مختلف نیز رفتار نمودارهای تنش-کرنش و خواص مکانیکی تفاوت اساسی دارند. فازهای میانی تشکیل شده بین اجزاء تشکیل دهنده این کامپوزیت بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده است.