سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر صادقی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی ازمایشگاه تحقیقاتی پلی
محمدرضا مقبلی –

چکیده:

پلیمرهای متخلخل با درصد بالای فاز درونی PolyHIPEاز جنس کوپلیمر شبکه ای شده استایرن و اکریلونیتریل با پوشش سطحی از نانوذرات نقره ساخته شد اندازه متوسط حفرات و پنجره های رابط بین حفرات دراین نوع از فومهای امولسیونی بهترتیب در حدود ۳۰ و ۴۰ میکرومتر می باشند. دراین تحقیق نانوذرات نقره با استفاده از نمک سدیم بروهیدرید NaBH4 احیا و با بکارگیری امولسیفایر پلی وینیل الکل PVA در محیط ابی پایدار شدند. نانوذرات نقره با استفاده از ازمایش نور مرئی ماورا بنفش UV-Vis شناسایی شدند اندازه متوسط نانوذرات نقره با استفاده از ازمایش دینامیکی تفرق نور لیزر DLLS نزدیک به ۶۰ نانومتر تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد درصورت عدم استفاده از عامل پایدار کننده پلی وینیل الکل نانو ذرات بر روی سطح دیواره حفرات تجمعاتی را تشکیل میدهند اما با استفاده از عامل پایدار کننده ، پلیمر متخلخل PolyHIPE زمینه مناسبی برای نانوذرات است و نانوذرات بدون تشکیل تجمعات برروی سطح پلیمر پراکنده می شوند.