سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صبری – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علیرضا عصاره – دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اندام و اعضای بدن در بین انسانهای مختلف از نظر اندازه ، شکل و ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند به همین علت تشخیص تحلیل و جداسازی اتوماتیک عضو خاصی مثل قلب در تصاویر پزشکی توسط سیستمهای تشخیص پزشکی مبتنی بر کامپیوتر بسیار دشوار می باشد دراین مقاله به منظور ساخت مدل دو بعدی از اناتومی قلب محدوده ی مرزی عضو مورد نظر در هر تصویر از دیتاست توسط تعدادی نقاط راهنما بیان می گردد در ادامه مجموعه نقاط راهنما در تمام تصاویر با یکدیگر همتراز شده که هدف آن همتراز کردن نقاط مشابه تصاویر مختلف در یک مختصات واحد است روشی که دراین تحقیق به منظور مدلسازی تغییرات شکل قلب معرفی گردید ساده بهینه و در عین حال قابل انعطاف است.