سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
مرضیه کرمی ورنامخواستی – دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم گروه فیزیک
منصور فربد – دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم گروه فیزیک

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات اکسید مس به روش قوس الکتریکی با استفاده از دو الکترود مسی در هوای ازاد اکسیژن، ازت و ارگون درون یک راکتور تحقیقاتی ده هزارواتی ساخته شده و در گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز با برقراری جریان ۲۰۰ امپر تحت فشار ۱ اتمسفر تولید شدند تا تاثیر محیطهای مختلف بر فاز نوع ، اندازه نانو ذرات اکسید مس، امکان کنترل اندازه با تغییر محیط ساخت و یافتن شرایط بهینه بررسی شود. اندازه نانوذرات اکسید مس بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMتعیین شده است ازمایشهای مختلف نشان دادند که شرایط بهینه برای تولید نانوذرات اکسید مس در هوای ازاد محقق شد در شرایط بهینه بیشینه درصد فراوانی در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ نانومتر قرا رمی گیرد. فاز نانوذرات تولیدی از روی طیف XRD مشخص شد.