سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی زاهدی فر – دانشگاه کاشان دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
محسن محرابی – دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو

چکیده:

این تحقیق نانوساختارهای کلسیم سولفات با ناخالصی منگنز به روش هیدروترمال ساخته شده اند و خاصیت ترمولومینانس و فوتولومینانس آنها مورد بررسی قرارگرفته است منحنی تابش ترمولومینانس و فوتولومینانس نانوبلورها موردمطالعه قرارگرفته و با نمونه های بالک مقایسه شده است حساسیت ترمولومینانسی نانوصفحات سنتز شده تقریبا ۸ برابر چیپهای فشرده تجاری GR-200 با ساختار LiF:Mg,Cu,P می باشد.