سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا زارع – مربی، دانشکده سماء واحد خرم آباد
سیدمرتضی بابامیر – استادیار گروه مهندسی کا مپیوتر، دانشگاه کاشان

چکیده:

معماری نرم افزارهای پویا به بازبینی در زمان اجرا محتاج هستن د.در دنیای واقعی، کاربردها و اتصالات درمعماری های سرویس گرا دچار تغییرات بسی اری می شوند در نتیجه بازرسی سنتی برای گارانتی رضایت مندی نیازمندی ها کافی نمی باشد. در معماری های سرویس گرا نظارت باید جزء اصول برای ترمیم معماری قرار گیر د. بنابراین در این مقاله یک روش مبتنی بر قانون برای پایش نیازهای امنیتی ، نرم افزارهای سرویس گرا ارائ ه می شود. از عاملیت های امنیتی نرم افزارهای سرویس گرا موجود برای تعیین کاستی های استفاده می شود. در ابتدا با استفاده از روش KAOS به استخراج یک مجموعه جامعه از نیازهای امنیتی پرداخته می شود، سپس از این نیازهای امنیتی برای ساخت قوانین امنیتی استفاده می شود وبعد از آن نوبت به پالایش قوانین امنیتی سطح بالا برایکسب قوانین امنیتی که اطلاعات خود را بتوانند از یک عامل بگیرند پرداخته می شود. این قوانینی برای پایش نیازهای امنیتی برای کسب اطمینان از ارضاء نیازهای بکار می روند.