سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حسین میر حسینی – کارشناسی ارشد سرامیک و عضو هیات علمی
وجیه الله اسدی –

چکیده:

الومینیوم و الیاژهای آن در چند دهه اخیر در شاخه های گوناگون صنعت کاربرد وسیع و متنوعی پیدا کرده است افزایش فاز دوم سرامیک به زمینه الیاژ بصورت الیاف یا ذرات کوچک سبب افزایش چشمگیر مدول الاستیک و استحکام الیاژ می گردد و به دلیل بالا بودن نسبت استحکام به وزن ماده ای پدید می اید که در صنعتکاربرد بسیار دارد ترکیب عملیات حرارتی پیرسختی و افزایش فاز دوم سرامیک سبب بهبود بیشتر خواص مکانیکی الیاژ می شود دراین تحقیق کامپوزیت زمینه Al356 دارای ذرات الومینا با اندازه و درصدهای متفاوت بوسیله روش ریخته گری گرداری تهیه گردیده و تاثیر عملیات حرارتی برروی نمونه مورد بررسی قرارگرفت الیاژ زمینه شمش الیاژی الومینیوم دارای عناصر الیاژی سیلیسیم و منیزیم انتخاب و پودر الومینا طبق استاندارد با اندازه ذرات متوسط 88، 74 و 53 میکرون با درصدهای حجمی 2 ، 4 ، 6 ، 8 و 10 به ان اضافه گردید درنمونه هایی که توزیع ذرات نسبتا مطلوب بود سختی افزایش قابل توجهی نسبت به الیاژی زمینه نشان داد و اضافه شدن ذرات ریزتر سختی بالاتری را نشان داد. در فرایند عملیات حرارتی کنتیک رسوبگذاری در طول پیرسازی روی نمونه شامل 2 درصد حجمی الومینا با اندازه 53 میکرون مورد بررسی قرارگرفت. که نتایج مطلوبی دربهبود سختی ایجاد شده و نشان داده شد که سرعت رسوبگذاری کامپوزیت سریعتر از الیاژ تقویت نشده می باشد.