سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیماالسادات افشارایمانی – دانشکده فیزیک
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف
مجید جعفرتفرشی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
سعید سالار طایفه – دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده:

در مقاله حاضر، ابتدا پوسته های آ لومینا به ضخامت 40-30 نانومتربا روش احتراقی ساخت ه و تا اندازه های حدود میکرونی و کمتر آسیاب شدند . سپس با پراکنده کردن پوسته های آسیاب شده در بستر پلی مرهای پلی متیل متا آکریلات و پلی استایرن کامپوزیت های لایه ای ضخیم ساخته شدند . خواص مکانیکی نمونه ها، با استفاده از مورد مطالعه قرار گرفت ند نتایج نشان دادند که پوس ته های آلومینا از توزیع خوبی در EDX و آنالیز SEM آزمون کشش و مورفولوژی سطح مقطع آنها توسط تصاویر بستر پلی مری برخوردار می باشند . مدول الاستیک نمونه های کامپوزیتی نسبت به نمونه های پلی مری خالص، افزایش یافته است . می زان این افزایش در کامپوزیت پلی متیل متا آکریلات 107 درصد و در کامپوزیت پلی مری پلی استایرن 385 درصد بوده است .