سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی – گروه پژوهشی متالورژی،پژوهشکده توسعه تکنولوژی ، جهاد دانشگاهی صنعتی
علی جزایری قره باغ –
رضا بختیاری –

چکیده:

پژوهش حاضر, نوارهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت حاوی عناصر Ni , B , Si , Fe و Mo با ضخامت μm 30 -20 و عرض μm 1-2 به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد (CBMS ) تهیه شدند. نتایج پراش پرتو ایکس ( XRD) آمورف بودن ساختار نوارهای تولیدی را تایید کرد. اندازه گیری خواص مغناطیسی نوارهای آمورف توسط دستگاه پسماندنگار مشخص ساخت که نیروی پسماندزدایی مغناطیسی ( Hc) کلیه نوارها ناچیز بوده و در محدوده A/m 1-31-3 می باشد . ضمنا با افزایش عناصر شبه فلزی Si و B نیروی پسماندزدایی مغناطیسی و مغناطش اشباع کاهش مییابد.