سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین توکلی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – گروه مهندسی پلیمر
مسعود فرونچی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – گروه مهندسی پلیمر
سوسن دادبین – سازمان انرژی اتمی ایران – مرکز پرتو فرایند یزد

چکیده:

پلی اتیلن در روکش کابل ها به طور وسیعی مصرف می شود. جهت بهبود خواص مکانیکی پلی اتیلن در دماهای پایین می توان از آلیاژ سازی آن با لاستیک سیلیکون، ضمن حفظخواص مورد نیاز جهت روکش کابل مانند پایین بودن ضریب دی الکتریک و تانژانتدلتا به ویژه در ولتاژهای بالا، کمک گرفت. از ویژگیهای لاستیک سیلیکون ، کاربرد در دماهای بسیار پایین و بالا میباشد. در این مقاله خواص الیاژ پلی اتیلن با لاستیک سیلیکون مورد بررسی قرار گرفت. و ساختار آلیاژ با استفاده از مطالعه موفولوژی وطیف سنجی مادون قرمز مورد شناسایی واقع شد. همچنین کریستالینیته پلی اتیلن در آلیاژ با استفاده از DSC و نیز خواص مکانیکی آن تعیین گردید. آلیاژ خطی سیلیکون رابر وپلی اتیلن بدست آمده از فرایند اکستروژن و تزریق دارای ساختار دو فازی بود. با شبکه ای کردن آلیاژ از طریق افزون پراکسید ، ازمیزان جدایش فازی کاسته شد به طوریکه نتایج حاصل از مطالعه مورفولوژی کوچک شدن مناطق فاز لاستیک سیلیکون را نشان داد. کریستالینیته آلیاژ تهیه شده به روش پراکسیدی نسبت به آلیاژ خطی پلی اتیلن و لاستیک سیلیکون افزایش نشان داد. میزان استحکام کششی نمونه های آلیاژ شبکه ای شده نسبت به پلی اتیلن، با حفظ درصد کرنش مورد نیاز برای کاربرد کابل بالاتر بود.