سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پدرام مهدیزاده طهرانی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیومواد)، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد حسینعلی پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد علی شکرگزار – دانشیار، بانک سلولی ایران، انستیتو پاستور ایزان

چکیده:

هدف از این پژوهش ساخت پوششهای دو لایه ای و کامپوزیتی به روش غوطه وری سل-ژل با استفاده از دی اکسید تیتانیوم و هیدروکسی آپاتیت می باشد. بدین منظور از فولاد زنگ نزن ۳۱۶L به عنوان فلز پایه استفاده شده است. پوشش دهی با سرعت ثابت ۴cm/min توسط دستگاهی که بدین منظور ساخته شد انجام گرفته و نمونه ها در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه تحت عملیات حرارتی آنیلینگ قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی زیست سازگاری پوششها از رده سلولی استخوانی G292 استفاده گردید. سپس به منظور بررسی زبری سطح نمونه ها ، ساختارهای فازی تشکیل شده، مورفولوژی پوششها، زیست سازگاری و مورفولوژی سلولهای درتماس با پوششهای حاصل به ترتیب از دستگاه زبری سنج TR200، آنالیز پراش اشعه X (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آزمایش MTT استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که پوششهای دو لایه ای و کامپوزیتی زیست سازگاری بالاتری نسبت به حالت تک لایه را دارا بوده و پوشش کامپوزیتی حاوی ۲۰% دی اکسید تیتانیوم از لحاظ وقت، هزینه و زیست سازگاری بهترین گزینه می باشد.