سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مسعود دیاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرآیند اقتصادی پوشش دادن به روش سل-ژل و غوطه وری به منظور ایجاد پوششی یکنواخت، عاری از ترک، و چسبنده بر روی فولاد زنگ نزن به منظور کاربرد در اتصال دهنده های پیل سوختی اکسید جامد در این پروژه استفاده شد . ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق MnCo2O4 و Co3O4 می باشند. ترکیب اسپینلی بعد از آنیل نمونه های پوشش داده شده در محیط هوا به مدت یک ساعت در ۷۵۰ درجه سانتیگراد ویا در محیط احیایی (Ar+5%H2) به مدت یک ساعت و در همان دما و سپس حرارت دادن در محیط اکسیدی به مدت یک ساعت و در همان دما شکل می گیرد . ضخامت پوشش تشکیل شده حدود ۴۰۰nm می باشد. از مقایسه بین نمونه پوشش داده شده در محیط اکسیدی و نمونه های پیش حرارت داده شده درمحیط احیایی اهمیت استفاده از محیط احیایی مشخص میشود. به منظور ساخت سل اولیه، مقدار کافی از MnCl2.4H2O و CoCl2.6H2O در آب مقطر به عنوان حلال، حل شده و سپس اسید سیتریک تک آبه به عنوان عامل کیلیت کننده اضافه می شود. ساختار سطح و فازهای تشکیل ش ده بر اثر حرارت دادن ایزوترم توسط SEM و XRD grazing بررسی شد.