سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی مواد ، دانشگاه سمنان
فتح الله قدس – استادیار ، گروه مهندسی مواد ، دانشگاه سمنان
احمد کرمانپور – دانشیار ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از آلیاژهای حافظه دار به عنوان فاز تقویت کننده در زمینه کامپوزیتی باعث بهبود استحکام خواهد شد. در این پژوهش کامپوزیت هوشمند NiTi/Al توسط روش پرس گرم و تحت اتمسفر محافظ تولید شد و شرایط بهینه از نظر دما و فشار پرس مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های کامپوزیتی با کسر حجمی و درصد کرنش اولیهی متفاوت تهیه شدند و رفتار آنها تحت تست کشش در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ریز ساختار فصل مشترک سیم هی حافظه دار NiTi و زمینه ی الومینیمی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پیوند مناسبی بین سیم های حافظه دار NiTi و زمینه وجود دارد. در اثر تغییر حالت مارتنزیت به آستنیت در سیم های حافظه دار، تنش فشاری موثری در زمینه ایجاد شد که منجر به بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت گردید. همچنین نتایج نشان داد که میزان کرنش اولیه و کسر حجمی سیم های حافظه دار در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت NiTi/Al تاثیر قابل توجهی دارند.