سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه عباسی – معاونت اداری- پشتیبانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
رضا عباسی – دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

برنامه ریزی منابع هر سازمان یکی از مزیتهای رقابتی برای سازمانهای سراسر کره زمین و نیروی دینامیکی برای حرکت دادن فرایندها و ادغام عمومی اطلاعات میباشد. سوالاتی که سازمانهای عمومی از این سیستمها برای منافع گوناگون دارند عبارتند از: 1-زمان واقعی انسجام اطلاعات 2- اداره بهتر و افزایش نتیجه اساسی مدیریت 3-افزایش سرعت در روند کارها و کاهش مراجعین به سازمانها با رسیدن یک سازمان به سطح استاندارد، سازمانها به راحتی با خواسته هایشان ارتباط برقرار می کنند و هدف گزاری واقعی صورت می پذیرد. برای به هدف رسیدن این پروژه تحقیقات زیادی صورت گرفت تا نتیجه آن برای سازمانها افزایش کارایی را حاصل آورند و روند انجام کارها ساده تر شود. سازمانهای ایرانی با شرکتهای چندگانه ملی کوشش می کنند تا نقش خوبی را در این تغییرات اجرا کنند.منظور نخستین این مطالعه این است که در خصوص محیط رقابتی اجرایی شرکتهای خصوصی تحقیق شود و راهکارها و موانع پیش رو در خصوص واگذاری بخشی از فعالیتهای سازمانهای دولتی به آنها بررسی شود.