سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علی اصغر حیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

سرعت روزافزون رشد و نوآوری در تمامی زمینه های علمی و فنی و تاثیرات آنها بر تمام فرایندهای سازمانی،همچنین تسلط شرایط رقابتی بر محیط متغیر کسب و کار، فرایند یادگیری در سازمان را به اساسی ترین عامل حفظ مزیت رقابتی سازمان ها در قرن حاضر بدل کرده است،تا جایی که عدم توجه به فرایند یادگیری در سازمان ها و چشم پوشی از مزیت های آن ،چالش های متعدد در سایه آینده ای مبهم را پیش روی آنها قرار می دهد.البته اگرچه یادگیری برای سازمان ها و اعضای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود،ولی این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن که به مراتب پراهمیت تر و ضروری تر است، ایجاد زمینه و بستر یادگیری است که تنها در سازمان های یادگیرنده که بر رویکردی مبتنی بر آموزش و پژوهش بنا شده اند نمایان می شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم سازمان یادگیرنده و مفاهیم مرتبط با آن، ضرورت آن برای سازمان های امروزی برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط متغیر، ویژگی آموزش و پژوهش در این سازمان ها و همچنین وظایف و کارکردهای مدیران آموزش در سازمان های یادگیرنده را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد