سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسداله مهرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت دولتی، قائمشهر، ایران
زهرا عطف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

تحول یک سفر است که امروزه تمامی سازمان ها به دنبال آن یا در مسیر آن قرار گرفته اند اما در این سفر خطراتی وجود دارد که سازمان ها بدون ایجاد زمینه مناسب موفق نخواهند بود یکی از این زمینه ها ایجاد سازمان های یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که در خلق، اکتساب و انتقال دانش و تعدیل رفتارش در جهت انعکاس دانش جدید مهارت دارد و دائما خود را به شکلی تغییر می دهد تا بتواند به نحوی بهتر اطلاعات را جمع آوری و هدایت و استفاده کند. در عصر حاضر پیشرفت چشمگیر دانش و تغییرات و تحولات عمیق محیطی لزوم وجود سازمان های یادگیرنده را نمایان تر می کند. در مقاله حاضر سعی شده لزوم وجود سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی بررسی و ساختار و قوانین حاکم بر سازمان یادگیرنده همچنین فرایند حل مسئله در سازمان های یادگیرنده و وضعیت یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل زمینه ای برای تحول سازمانی بیان شود