سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته بختیاری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسیی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسیی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسیی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدعلی سیدباقری – تحقیقات هیدرومتالورژی، امور تحقیق وتوسعه، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

از بیولیچینگ علاوه بر استخراج مس از کانه های سولفیدی کم عیار مس و باطله های سولفیدی، برای منابع پر عیار سولفیدی مانند کنسانتره ها و غبارات حاصل از کوره های ذوب نیز می توان استفاده نمود. بیولیچینگ در مقایسه با سایر روشهای متداول فرآوری ، فرایندی ساده، ارزان و سازگار با محیط زیست است. سه نوع از مهمترین میکروارگانیزم های بکار رفته در این مورد، اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس Acidithiobacillus ferrooxidans اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس Acidithiobacillus thiooxidans و لپتوسپریلم فرواکسیدانس Leptospirillum ferrooxidans می باشد. این باکتریها از نوع هوازی و اتوتروف اسید دوست بوده ونسبت به غلظتهایبالای فلز مقاومت نشان می دهند. ازمایشات انجام شده نشان داد که می توان این باکتری ها را با 10 درصد جامد غبار ریورب و 6 درصد جامد غبار کنورتر سازگار نمود. البته زمان سازگار شدن علاوه بر میزانتلقیح به غلظت ذرات جامد نیز بستگی داشت بطوری که برای غلظتهای پایین جامد و تلقیح 50 درصد ، زمان کم بوده (بین چند روز تا دو هفته) و با کاهش میزان تلقیحبه 10 و 20 درصد یا افزایش غلظت جامد به 6 درصد برای غبار ریورب و 3 درصد برای غبار کنورتر اینمدت به بیش از یک ماه افزایش یافت.